Цена за Възрастни  :  80  лв.  /  месец

Цена за еднократно посещение  :  20  лв.

Цена за Деца  (от 4 до 14 г.) :   40  лв.  / месец